Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
abills:changelogs:0.8x [2019/06/21 14:54]
andriy
abills:changelogs:0.8x [2019/06/21 15:07] (текущий)
andriy
Строка 49: Строка 49:
  
 <​accordion title="​20190621"><​panel title="​MySQL"><​code mysql> <​accordion title="​20190621"><​panel title="​MySQL"><​code mysql>
 +CREATE TABLE IF NOT EXISTS ​ `storage_admins` (
 +  `id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,​
 +  `aid` SMALLINT(6) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '​0',​
 +  `percent` SMALLINT(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '​0',​
 +  `comments` TEXT,
 +  PRIMARY KEY (`id`),
 +  UNIQUE KEY `aid` (`aid`)
 +)
 +  DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT = '​Storage admins settings';​
  
 +ALTER TABLE `storage_suppliers` CHANGE COLUMN `icq` `telegram` VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '';​
 +ALTER TABLE `storage_accountability` ADD COLUMN `added_by_aid` SMALLINT(6) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '​0';​
 +
 +ALTER TABLE `storage_sn` ADD COLUMN `qrcode_hash` CHAR(32) NOT NULL DEFAULT '';​
 +
 +ALTER TABLE `cams_streams` ADD COLUMN `angel` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '​0';​
 +ALTER TABLE `cams_streams` ADD COLUMN `length` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '​0';​
 +ALTER TABLE `cams_streams` ADD COLUMN `location_angel` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '​0';​
 +ALTER TABLE `storage_installation` ADD COLUMN `actual_sell_price` DOUBLE(10, 2) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '​0.00';​
 </​code></​panel></​accordion>​ </​code></​panel></​accordion>​